banner_alle_pagina's basisschool

Zorg

Omdat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van een kind, is het de taak van de school om alle leermiddelen uit de kast te halen

Vooraan in de rij staan onze leerkrachten. Zij geven de kinderen hun dagelijkse portie leerstof waardoor hun cognitieve ontwikkeling (dat is het opnemen, verwerken en opnieuw kunnen gebruiken van kennis en informatie) zich verder kan ontplooien. Door de dagelijkse samenwerking tussen leerkracht en leerling, leren ze elkaar beter kennen. Op basis van die kennis kan de leerkracht zich een beeld vormen van wat zijn of haar leerlingen nodig hebben om dat cognitief proces te stimuleren. 

Die informatie wordt doorgegeven aan de zorgcoördinator. Het deeltje “zorg” in zorgcoördinator moet heel breed bekeken worden: de zorg gaat niet enkel uit naar de leerlingen die het (wat) moeilijk hebben. Alle leerlingen hebben recht op zorg. Misschien is daarom het woord leeromkadering beter.

Zorgcoördinator, SES-leerkracht (= extra paar handen in de klas die de leerkracht ondersteunen bij de begeleiding van de kinderen) en leerkracht gaan samen op zoek naar de juiste leeromkadering. Soms kan deze omkadering doorgevoerd worden in de school: de leerkracht die differentieert tijdens de les, de aanwezigheid van de zorgcoördinator of SES-leerkracht, een op maat gemaakt traject voor een leerling, het inschakelen van een GON-leerkracht … Het kan ook zijn dat er naast het schoolteam externe hulpverleners worden aangesproken om aan te vullen. Daarom beschikt onze school over een netwerk van externe medewerkers ( logopedisten, kinesisten, psychologen …) die kunnen helpen. 

Naast de leerkrachten en de zorgcoördinator maken ook de ouders deel uit van het team. Het uitwisselen van informatie en samen werken aan het vooropgestelde doel is heel belangrijk.

Basisschool Eureka Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be