banner_alle_pagina's basisschool

Visie

GO! basisschool Eureka Torhout is een kleinschalige, groene school met veel troeven. Op onze ruime campus vind je een crèche, kleuterafdeling, basisschool, secundaire afdeling en een avondschool.

Wij beschikken over degelijk uitgeruste en moderne lokalen en sporten kan in onze zeer goed uitgeruste sporthal. Als enige school in de regio staan wij open voor iedere mening, elke sociale achtergrond, geloofsovertuiging en levensbeschouwing . Onze afgestudeerde leerlingen zijn dan ook kritische jonge mensen, zelfzeker en met respect voor iedereen.

GO! Campus Torhout investeert in het onderwijs van de toekomst. We werken aan de vorming van de identiteit van elk kind en elke jongere als uniek individu met aandacht voor volgende waarden: innovatie, leerplezier, ondernemerschap en respect. Wij werken aan talent voor de toekomst met een open kijk op de wereld!  We willen tevens een campus zijn waar een Eureka (‘Ik heb het gevonden!’) voor elk kind mogelijk is.

 

  • Respect

groeien als wereldburger

Om burgerzin aan te wakkeren, leren we de kinderen niet alleen denken vanuit de eigen belevingswereld maar ook vanuit de belevingswereld van anderen. We geven ze handvaten om grenzen te leren trekken en te aanvaarden. Kinderen krijgen inspraak in het schoolbeleid zodat ze gemotiveerd mee ‘school maken’.

 

  • Leerplezier

goed voelen, goed leren

Welbevinden zien we als basisvoorwaarde om tot leren te komen. Daarom houden we rekening met de leefwereld van elke leerling.  Hierbij besteden we aandacht aan zowel leer- als leerlingenontwikkeling.  Er is aandacht voor het ‘leer- en leefluik’ om leerplezier en zelfvertrouwen ten volle alle kansen te geven. We laten kinderen de eigen unieke talenten ontdekken en ontplooien.

 

  • Innovatie

mee met de tijd

We leren kinderen en jongeren flexibel functioneren in een snel evoluerende maatschappij waar levenslang en levensbreed leren aan belang winnen. We werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid in een leerlijn van de basisschool tot het secundair onderwijs. Via activerende werkvormen, gedifferentieerd en competentiegericht onderwijs willen we alle kinderen intellectueel stimuleren en uitdagen. We geven ruimte aan kritisch denken om de keuzebekwaamheid van kinderen en jongeren te doen toenemen.

 

  • Ondernemerschap

leren creëren

We dagen onze leerlingen uit om ondernemend te zijn in een veilige context en betekenisvolle leeromgeving met de leerkracht als coach. Zo ontwikkelen ze competenties als leren initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Omdat we de creativiteit willen boosten, beperken we ons niet tot de grenzen van het klaslokaal.  We werken zowel klasdoorbrekend als schooloverstijgend.  De wisselwerking met de maatschappij is van primordiaal belang en wordt dan ook systematisch gestimuleerd.

lln-032 lln-027 lln-011 lln-002

Basisschool Eureka Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be