banner_alle_pagina's basisschool

Schoolreglement

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen. Het ontwerp én elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken in de schoolraad, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn.

Het schoolreglement kan je raadplegen via onderstaande link:

http://schoolreglement.g-o.be/r/25_2022-1/?year=2019

lln-032 lln-024

Basisschool Eureka Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be