banner_alle_pagina's basisschool

Kleuterafdeling

GO! basisschool Eureka infobrochure 2017-2018

rotor  Werken rond prentenboeken

Voor het aanbieden van activiteiten om te werken aan alle ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen wordt vertrokken vanuit prentenboeken.  Elke klas werkt gelijktijdig rond hetzelfde boek, maar de activiteiten verschillen naargelang de leeftijd van het kind.

Waarom?

Deze manier van werken biedt een goeie houvast; het gaat enerzijds om een verhaal en anderzijds om geschreven woorden geïllustreerd met prenten.  We kiezen steeds een boek dat de kleuters kan boeien en dat dus nauw aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Op die manier kunnen wij alle verschillende leergebieden aan bod laten komen:

  • WO (wereldoriëntatie),
  • taal,
  • wiskundige initiatie,
  • muzische vorming,
  • lichamelijke opvoeding

We vertrekken altijd vanuit WO omdat dit de mogelijkheid biedt de andere leergebieden ook aan bod te laten komen.  Wanneer we bijvoorbeeld met een boekje werken rond het thema tijd kunnen volgende activiteiten daaraan gekoppeld worden:

– wiskundige initiatie: hier kan het gaan om meten en tellen en het duiden van de kalenders.
– taal: Het verhaal navertellen (luisteren en spreken), er worden dan woorden gekoppeld als zandloper, toren, lang, kort, vroeger, eerst, daarvoor, nu, enz..  (woordenschat)
– lichamelijke opvoeding en muzische vorming: vb. maak je zo groot mogelijk, schilder een lange en een korte slang…

Op die manier kunnen we elk leergebied een bijzondere tint geven, verweven met het thema. Het vormt één geheel waardoor wij het kind ook een zekere structuur bieden, wat heel belangrijk is voor hun jonge leeftijd.

 

Ons kleuterteam werd genomineerd voor Boekenjuf 2016!

Ons kleuterteam werd genomineerd voor Boekenjuf 2016!

 

rotor  Kleuterturnen

Elke week krijgen de kleutertjes 2 lesuren kleuterturnen.

De nadruk ligt hierbij vooral op plezier beleven aan sporten. Ze leren spelenderwijs omgaan met de kinderen in de groep, voeren eenvoudige opdrachten uit en maken kennis met allerlei vormen van bewegen. Via leuke spelletjes en oefeningen leren ze hun eigen grenzen verleggen en kunnen ze hun energie ten volle benutten. De les kleuterturnen is ook het moment om hun eerste ‘turn-kunstjes’ te leren.

De allerkleinsten van 3 en 4 jaar leren eenvoudige basisvaardigheden zoals huppelen, hinkelen en tuimelen. Kinderen van 5 en 6 jaar krijgen wat meer complexe uitdagingen aangeboden.

Vanaf de 3de kleuterklas gaan we ook op regelmatige basis naar het zwembad.  Daar wordt gewerkt aan watergewenning en zelfredzaamheid.

 

rotor  STEM en programmeren

STEM staat voor Science (wetenschap) Technology (technologie) Engeneering (ontwikkeling) Mathema-tics (wiskunde). Onze kleutertjes worden al vroeg uitgedaagd om via proefjes de wereld te ontdekken. Hiervoor wordt samengewerkt met de leerkrachten van de lagere school én van het atheneum.
Programmeren is eveneens een pijler van onze school. Vanaf de 1ste kleuterklas wordt met Co-de-rups gewerkt om kinderen op een speel-se manier vertrouwd te maken met programmeertaal, wat in onze hui-dige maatschappij niet meer weg te denken is. in de 2de kleuterklas wordt geëxperimenteerd met de robotmuis en in de 3de kleuterklas hebben we de bee-bot en de constructa-bot.  Ook op de I-pad wordt via programma’s als Scratch-Jr al volop geprogrammeerd. De logica en wiskunde die de kinderen hierbij leren en de vaardigheden om samen een probleem op te lossen, zijn van onschatbare waarde.

lln-043 lln-034 lln-037

rotor  De talenten-archipel

Stel je eens voor…

… dat elk kind de kans krijgt om te verkennen wat hij echt graag doet;

… dat kinderen gezien worden in hun krachten door een omgeving van mensen die in hen geloven;

… dat fouten geen tekorten zijn, maar kansen om nieuwe dingen te ontdekken;

… dat kinderen ook elkaar leren waarderen en ontdekken wat er samen nog meer kan;

… dat kinderen vooral aangemoedigd worden om er verder voor te gaan.

Daar geloven we sterk in in GO! basisschool Eureka en daarom zetten we TALENT het hele jaar door centraal. Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben… meer dan je misschien wel denkt!

Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten.  De talentenarchipel is een instrument dat ons helpt bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten. Het start vanuit de kinderen zelf en legt de nadruk op hun eigen groeikracht en betrokkenheid. Het stimuleert ouders en leerkrachten om anders naar kinderen te kijken, het accent wordt verlegd!

DE TALENTEN-ARCHIPEL

Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen één geheel vormen. Als je goed kijkt, merk je dat deze eilanden samen een mannetje vormen. Elk eiland heeft een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis. Zo is er het taaleiland, denkeiland, muziekeiland, sameneiland, wereldeiland, beeldeiland, fijneiland, beweegeiland en ondernemerseiland. We dagen de kinderen uit om aan te geven wat ze graag op een eiland doen, of wat ze er nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt! Zelf ontdekken de kinderen met de talentenarchipel dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken.
Talenten zijn voor ons geen ‘goudklompje’ dat ontdekt moet worden. Het gaat er niet om te bewijzen hoe talentvol je wel bent. Wel gaat het om het op gang brengen van een groeigerichte dynamiek in kinderen: doorheen verschillende positieve ervaringen krijgen ze de kans om groeiende mogelijkheden in zichzelf te ontdekken: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is hoe ik kan groeien!’

talentenbad-eureka-kleuter inspiratiebubbels_bord

lln-039

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Basisschool Eureka Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be