banner_alle_pagina's basisschool

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB en de school streven er samen naar om alle leerlingen een optimale onderwijsloopbaan te bieden. Niet voor alle leerlingen verloopt deze onderwijsloopbaan even vlekkeloos; dit kan veroorzaakt worden door leermoeilijkheden, problemen thuis, problemen op school, medische problemen, psychische of emotionele problemen…

In eerste instantie is er de school die zorgt voor een goede brede basiszorg voor alle leerlingen en voor verhoogde zorg voor die leerlingen waar de basiszorg onvoldoende is. Deze verhoogde zorg op school kan bestaan uit individuele gesprekken met een leerlingenbegeleider/opvoeder, gesprekken met ouders op school, het nemen van extra ondersteunende maatregelen bij leerproblemen…

In tweede instantie kan de school (of ouder of leerling zelf) melding kan doen bij het CLB. Dit gebeurt wanneer de zorg op school onvoldoende blijkt. Samen zoeken we dan naar de meest geschikte hulp (dit kan bestaan uit extra tips naar school toe waardoor de school weer verder kan, een verwijzing naar een gespecialiseerde dienst, een diagnostisch traject of kortdurende begeleiding in het CLB…).

Dit systeem van brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg (=melding CLB) noemen we het zorgcontinuüm. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat iedereen een duidelijk rol heeft in het begeleiden van leerlingen en dat er geen stappen worden overgeslagen.

Alle stappen die genomen worden, nemen wij met respect voor de eigenheid en mogelijkheden van de leerling en houden daarbij steeds rekening met ons beroepsgeheim. Wij werken multidisciplinair, gratis en op basis van vrijwilligheid (behoudens de medische onderzoeken en leerplichtproblematieken die een verplichtend karakter hebben).

Nuttige informatie

  • Tijdens de herfst-en krokusvakantie voorzien we permanentie
  • Gesloten tijdens kerstvakantie
  • Gesloten tijdens de paasvakantie

Gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus.

schoolbekwaamheid brochure voor ouders van kleuters

CLBchat2016-wit[1]

Nieuws heet van de naald: ALLE CLB’s in Vlaanderen starten vanaf 1 februari 2016 met een CLB Ch@t!

Een woordje meer uitleg…

CLBch@t, wat?

  • Chatforum, gericht naar leerlingen, kinderen en jongeren, waar er anoniem gebabbeld/gechat kan worden met een CLB-medewerker.

CLBch@t, voor wie?

  • In eerste instantie richt de CLBch@t zich naar leerlingen van de 3de graad lager onderwijs, het secundair onderwijs, en de leerlingen uit het stelsel leren en werken. Anderen zullen echter ook onthaald worden indien ze contact nemen met de chat.

Wanneer kan er gech@t worden?

  • Maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 17u-20u
  • Woensdag van 14u-20u
  • De chat is niet actief tijdens vakantieperiodes

 Waar vinden de leerlingen de CLBch@t?

Basisschool Eureka Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be